Sint Carolus Mayerhof vzw geeft om uw privacy. Dit is niet toevallig één van onze kernwaarden. Privacy ligt aan de basis van onze infrastructuur, werking, dienstverlening en administratie. We zijn er ons van bewust dat u ons veel persoonlijke en medische gegevens toevertrouwt, wij gaan daar zeer vertrouwelijk mee om.  

Toepassing
Uiteraard is ons beleid over de bescherming van uw persoonlijke gegevens volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie. Wij vinden uw recht op privacy uiterst belangrijk.
Voor de toepassing van dit privacybeleid bedoelen we onder Sint Carolus Mayerhof vzw alle residenten van:  

  • WZC Mayerhof (woonzorgcentrum Mayerhof)

  • Assistentiewoningen Mayerhof

  • Centrum voor Kortverblijf Mayerhof 

We houden ons aan de doeleinden
Wanneer u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt, is dit altijd voor een specifiek doel. Daar houden we ons ook aan. De gekregen informatie gebruiken we enkel waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven.  

Niet gedeeld met derden
We geven geen enkele informatie door aan anderen, zonder uw toestemming. Wel kunnen we in enkele gevallen de informatie intern delen, als dit nodig is om u goed te verzorgen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Privacy op onze website
Of u een resident bent, een bezoeker, verpleegkundige of iemand die toevallig langskomt op deze website, we respecteren de privacy van alle gebruikers. Alle persoonlijke informatie die u ons versterkt via deze website, behandelen we vertrouwelijk. We slaan via deze website geen cookies in uw browser op en verzamelen geen IP-adressen.

Privacy bij de dienstverlening en communicatie
Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten, vragen we u om bepaalde persoonsgegevens. We gebruiken deze enkel om u efficiënt verder te helpen. Hetzelfde als u ons een e-mail of ander bericht stuurt. Mogelijk bewaren we deze berichten met het oog op een goede dienstverlening. We vragen u enkel naar persoonlijke gegevens wanneer ze relevant zijn om uw vragen te kunnen verwerken of aan uw verzoek te beantwoorden.

Opslag op beveiligde servers
We slaan de persoonsgegevens die u ons verstrekt op op eigen beveiligde servers van Sint Carolus Mayerhof vzw of op die van een derde partij. Dit doen we om de administratie bij een volgende dienstverlening te vergemakkelijken. Wij combineren deze gegevens nooit met andere persoonlijke data waarover wij beschikken. 

Inzage volledige persoonsgegevens
Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? Dat kan. Mail naar info@mayerhof.be. U kunt uw gegevens altijd aanpassen of laten verwijderen uit onze bestanden.