Fundamenteel respect voor elke bewoner
Woonzorgcentrum Mayerhof vormt een warme woon- en leefgemeenschap voor ouderen die nood hebben aan aangepaste zorg. Centraal in het beleid staat het fundamenteel respect voor de eigenheid, overtuiging en het aparte levensverhaal van elke bewoner.

Kwaliteit en overleg
Zorgen voor een waardige oude dag van elke bewoner. Dat is de ambitie van divers samengestelde zorgteams van experts. Ze doen dit in nauw overleg met de bewoner, zijn familieleden en naasten, en externe specialisten. Steeds met de focus op kwaliteit en een professionele aanpak, en een sterke collegiale band tussen personeelsleden, diensten en teams.

Gemotiveerde medewerkers
Alle medewerkers werken deskundig, professioneel en met empathie. Ze streven daarbij een bewust sociaal engagement na, met een positief mens- en maatschappijbeeld. Hiervoor krijgen ze aangepaste begeleiding en permanente vorming. Om elke dag gemotiveerd en met veel plezier te zorgen voor de residenten.

Christelijk fundament
Sint Carolus Mayerhof is opgericht vanuit een christelijk fundament met christelijke waarden. Maar ze heeft uiteraard respect voor de filosofisch-religieuze overtuiging van alle ouderen. Ze geeft inspraak aan elke bewoner en respecteert het zelfbeschikkingsrecht, de privacy en levensgeschiedenis van iedereen. 

Meer dan 150 jaar geschiedenis
Het profiel van Mayerhof is voor een deel bepaald door een meer dan 150 jaar oude geschiedenis. De fusie in 1967 van het rusthuis Sint-Carolus uit Antwerpen met het Fredericusgesticht in Mortsel heeft de identiteit verder vorm gegeven.

Klaar voor morgen
Elke oudere moet een voor hem geschikte combinatie van wonen en zorg kunnen blijven kiezen. Vandaag en morgen. Met aandacht voor zijn identiteit, levensverhaal, leefstijl en cultuur. De huidige moderne infrastructuur en het zorgbeleid van Mayerhof zijn hieraan aangepast.

Aandacht voor verandering
De noden van ouderen veranderen, maar ook ouderenzorg staat niet stil. Het Mayerhof blijft haar missie actualiseren en gaat in op vernieuwende uitdagingen. Daarbij blijft ze trouw aan een hoogstaande integrale kwaliteitszorg en haar drie pijlers: autonomie, respect en privacy.

Aandacht voor de kwetsbaarheid van ouderen
Een hoge leeftijd valt niet per definitie samen met broosheid, al neemt de kwetsbaarheid wel onvermijdelijk toe met de leeftijd. Bepaalde ouderen worden gevoelig voor functionele beperkingen, en vatbaar voor ziekten en ziekteverwikkelingen. De nood aan een beveiligde woonomgeving kan daarnaast ingegeven worden door vereenzaming, een onveiligheidsgevoel of een woning die niet aangepast is aan de hogere leeftijd.