Algemeen

MAYERHOF biedt aan bejaarden woonmogelijkheid, ondersteuning en verzorging.
De instelling is erkend voor de huisvesting van 140 bejaarden. Het rusthuis richt zich tot semivalide bejaarden, terwijl het rust-en verzorgingstehuis (76 woongelegenheden) opvang biedt aan zorgbehoevende ouderen.
Het woonzorgcentrum omvat tevens een centrum voor kortveblijf van acht woongelegenheden.

Contacteer ons

Mayerhof
Fredericusstraat 89
2640 Mortsel
Tel.: 03: 460 05 11
Fax: 03/ 460 05 10
info@mayerhof.be